Tutustu metsään virtuaalisesti

Punkaharjun tutkimuspuistoon on sen maasto- ja puustotietojen pohjalta perustettu noin 100 hehtaarin suuruinen virtuaalimetsä. Kaikki halukkaat voivat tutustua virtuaalimetsään oheisen sovelluksen kautta ja tarkastella, miten metsä, puusto sekä pien- ja suurmaisemat muuttuvat ajan ja metsänkäsittelyjen myötä.

Stora Enso Metsän kehittämä Virtuaalimetsä on ilmainen verkkopalvelu, jonka avulla jokainen suomalainen
metsänomistaja voi tutustua virtuaalisesti omaan metsäänsä tietokoneen tai mobiililaitteen avulla. Sovellus
yhdistää metsään liittyvää tietoa eri lähteistä kolmiulotteiseksi kuvaksi ja se tarjoaa muun muassa havainnollisen näkymän metsätilan tulevaisuuteen − viiden, kymmenen, 15 tai 20 vuoden päähän.

3D-näkymä perustuu Metsäkeskuksen ylläpitämään metsävaratietoon. Lisäksi hyödynnetään Maanmittauslaitoksen laserkeilattua korkeusmallia ja yleisiä kartta-aineistoja järvistä, joista ja teistä. Sovellus sisältää simuloidut maisemat kaikista suomalaisista yksityismetsistä, ja kuka tahansa metsänomistaja voi ottaa palvelun käyttöön vaikka saman tien ”avoimen julkisen tiedon periaatteilla”.

Tulevaisuuden simulointiominaisuus perustuu metsänhoitosuositusten mukaisiin toimenpide-ehdotuksiin ja uustotietoihin. Virtuaalimetsässä voi nähdä myös suunniteltujen toimenpiteiden hakkuutulot sekä kustannusvaikutukset.

Virtuaalimetsä on osa Stora Enson eMetsä-verkkopalvelua, joka on monipuolinen työkalu metsäasioiden
hoitamiseen. Virtuaalimetsän käyttö edellyttää rekisteröitymistä eMetsään osoitteessa www.emetsa.fi.
Tunnukset ovat ilmaiset, eikä niiden avaaminen edellytä puukauppoja Stora Enson kanssa.

*Lataa sovellus klikkaamalla alla olevaa nappulaa. Avaa zip-tiedosto ja avaa sovelus kaksoisklikkaamalla virtuaalimetsä.exe. Sovellus toimii vain pöytäkoneissa ei mobiilipäätelaitteilla.