Metsäbiotalouden näyteikkuna – tutkimustiedon välittäjä ja havainnollinen oppimisympäristö

Metsäbiotalouden näyteikkuna tarkastelee koko metsäbiotaloutta uudella tavalla, valottamalla sen eri puolia. Tarkastelussa ovat muun muassa metsät ja puu suomalaisen teollisuuden ja taloudellisen hyvinvoinnin lähteenä, puun uudet biopohjaiset tuotteet, metsien terveysvaikutukset, metsien monimuotoisuus sekä ilmastonmuutos. Sisältöihin voi tutustua konkreettisesti Punkaharjun tutkimuspuistossa ja Suomen Metsämuseo Luston näyttelyissä sekä virtuaalisesti täällä metsabiotalous.fi:ssä

Biojalostuksen tulevaisuuden näkymät

Metsäbiotalous käsitteenä

Metsäbiotalous

Biotalous on uusiutuvien luonnonvarojen tuottamista, käyttämistä, kierrättämistä ja jalostamista tuotteiksi. Biotalouteen kuuluu myös uusiutuviin luonnonvaroihin perustuvia palveluja.  Metsäbiotalous rajautuu metsiin, puuhun, metsän tuotteisiin ja palveluihin, ja se kattaa yli 50 prosenttia biotaloudesta.

Metsäsektori euroina ja työpaikkoina

Puun rakenne ja uudet
biopohjaiset tuotteet

Puuraaka-aineen monimuotoisuus mahdollistaa uusien biopohjaisten tuotteiden kehittämisen.

Biomimetiikkaa luonnosta: koivun kuori pinnoitteena

Lisäarvoa hemiselluloosasta

Metsien monimuotoisuus

Luonnon monimuotoisuus eli biodiversiteetti tarkoittaa lajien sisäistä perinnöllistä muuntelua ja lajien runsautta sekä elinympäristöjen monimuotoisuutta.

Luonnontuotteet metsätaloudessa

Luonnontuotteilla on aina ollut kulttuurissamme vahva asema. Hyödynnämme metsän antia keräämällä vuosittain miljoonia kiloja marjoja ja sieniä omaan käyttöömme. Luonnontuotteilla on suuri merkitys myös elinkeinoelämälle.

Erikoissienet

Pihka

Mahla

Mahlayrittäjän näkökulma

Metsänjalostus

Metsänjalostuksessa parannetaan metsänviljelyssä käytettävien siementen ja – taimien perimää kasvinjalostuksen keinoin. Tavoitteena on lisätä puiden kasvua ja parantaa niiden laatua – unohtamatta ilmaston- ja tuhonkestävyyttä.

Kasvullisen lisäyksen tutkimus

Metsänjalostuksen tavoitteet

Uusiutuvat energiamuodot

Tulevaisuuden uusiutuvat energialähteet

Metsäbioenergia käsittää kaiken puuperäisen metsästä saatavan energian ja on merkittävä osa tulevaisuuden uusiutuvien energialähteiden kokonaisuudesta.

Hyvinvointi

Tutkimuksen mukaan jo lyhyt oleskelu metsässä lisää sekä fyysistä että henkistä hyvinvointia.

Tutustu metsään virtuaalisesti

Yhteistyökumppanimme Stora Enson toteuttaman Virtuaalimetsän avulla
metsänomistaja voi tutustua metsänhoitoon aivan uudella tavalla, virtuaalisesti. Myös Punkaharjun tutkimuspuistosta löytyy oma virtuaalimetsä.

Opi ja ratkaise-koulutusesimerkki

Metsien kasvupaikkatyypit tutuiksi

Mustikka-animaatio lapsille

Metsien kasvupaikkatyypit pähkinänkuoressa

Oppimisympäristöt

Biotalous kytkeytyy sekä lähellä että globaalisti vaikuttaviin ilmiöihin ja tarjoaa mahdollisuuksia sekä konkreettisia tarpeita useiden eri alojen toimijoille ja asiantuntijoille.

Oppimisen ja oppimisympäristöjen tutkimuspohjaiselle kehitystyölle ja erilaisille yhteiskehittelyprojekteille biotalous luo konkreettisen kontekstin ja tarpeen.

Artikkelit

Tutustu lisää metsäbiotalouteen

Tiede

Sukupolvien metsällä tuhat istuttajaa

Luonnonvarakeskuksen (Luke) Punkaharjun tutkimuspuistoon istutetaan parhaillaan juhlametsää satavuotiaalle Suomelle. ”Sukupolvien metsän” ensimmäiset taimet istutettiin maanantaina 21.8. Istutustyöt jatkuvat koko viikon

Lue lisää »
Tiede

Robotiikka tulee solukkolisäykseen

Solukkolisäyksen toivotaan helpottavan pulaa kuusen siemenviljelystaimista. Luonnonvarakeskus ja Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamk etsivät keinoja menetelmän koneellistamiseksi. Kuusi ei kuki joka kesä,

Lue lisää »
Scroll To Top