Puun rakenteen tuntemus on avain uusien kestävien tuoteideoiden synnylle sekä edellytys puun kokonaisvaltaiseen käyttöön. Näin voidaan valmistaa vähemmästä biomassasta enemmän, parempaa ja arvokkaampaa ilman, että tuotetaan uusia jätevirtoja.Luonnonvarakeskuksessa (Luke) tehtävän tutkimuksen painopisteitä ovat muun muassa hemiselluloosien ja kuorisivuvirtojen käyttö, ligniinitutkimus, biohiili, biokomposiitit, vähemmän käytettyjen puulajien lisäarvokäyttö sekä puiden kasvun ja laadun yhteydet eri tavoin hoidetuissa metsissä.Kuinka puubiomassaa ja sivuvirtoja voisi hyödyntää? Muutamia esimerkkejä:

Puun rakenteen tuntemus on avain uusien kestävien tuoteideoiden synnylle sekä edellytys puun kokonaisvaltaiseen käyttöön. Näin voidaan valmistaa vähemmästä biomassasta enemmän, parempaa ja arvokkaampaa ilman, että tuotetaan uusia jätevirtoja.

Luonnonvarakeskuksessa (Luke) tehtävän tutkimuksen painopisteitä ovat muun muassa hemiselluloosien ja kuorisivuvirtojen käyttö, ligniinitutkimus, biohiili, biokomposiitit, vähemmän käytettyjen puulajien lisäarvokäyttö sekä puiden kasvun ja laadun yhteydet eri tavoin hoidetuissa metsissä.

Kuinka puubiomassaa ja sivuvirtoja voisi hyödyntää? Lue viimeisimpiä tutkimuskuulumisia: