Metsabiotalous

Metsiin ja puuhun perustuva metsäbiotalous, vihreä biotalous, kattaa useita erilaisia teollisuuden ja tuotannon aloja ja toimintoja, jotka pohjautuvat puuhun tai metsiin. Metsäbiotalouteen kuuluu esimerkiksi metsäbiomassan jalostaminen metsä-, energia-, kemian- tai elintarviketeollisuudessa. Metsäbiotalous kattaa lukuisia erilaisia puuraaka-aineeseen pohjautuvia tuotantoprosesseja, ja vastaavasti myös lopputuotteiden kirjo on laaja.

Perinteisten tuotteiden, kuten sahatavaran tai paperin ohella puusta ja puukuiduista tuotetaan raakaaineita esimerkiksi kangaskuitujen, kemikaalien, kosmetiikan, liikennepolttoaineiden, lääkkeiden, älypakkausten, pinnoitteiden, liimojen, muovien, komposiittien, eläinrehujen ja funktionaalisten elintarvikkeiden valmistukseen. Uusia käyttökohteita ja -tapoja etsitään ja kehitetään edelleen.

Lisäksi metsät tuottavat raaka-ainetta erilaisiin teollisiin prosesseihin ja tuotteisiin. Metsäbiotalouteen luetaan myös metsien virkistyskäyttö, marjat, riista ja luontomatkailu. Myöskään metsien aineettomia hyötyjä ei pidä unohtaa. Niitä ovat puiden tuottama happi ilmakehään ja eroosion eli maaperän kulumisen estäminen sekä hiilitasapainon ylläpito.

Metsäbiotalouden yksi ydinajatus on hyödyntää metsien tarjoamia raaka-aineita, puuta ja sen erilaisia ainesosia, teknologioita, palveluja ja energiaa. Tavoitteena on käyttää puuta yhä enemmän tuotannossa, jossa raaka-ainepohja on perinteisesti ollut uusiutumaton, kuten esimerkiksi erilaisten muovien korvaaminen puupohjaisilla materiaaleilla. Biotalous kytkeytyy kestävyyden, kiertotalouden, resurssiviisauden ja hiilineutraaliuden käsitteisiin.

Lähde: Maa- ja metsätalousministeriö