Kuluttajat Suomessa ja maailmalla hakevat yhä enemmän uusia luonnonmukaisia, terveysvaikutteisia tuotteita. Tämä on johtanut perinteisten keruutuotteiden kasvaneeseen kysyntään sekä uusien, metsästä saatavien terveysvaikutteisten raaka-aineiden tarpeeseen.

Metsänomistajasta onkin tullut osa kansainvälistä elintarvikkeiden, kosmetiikkatuotteiden ja kemianteollisuuden arvoketjua tuottaessaan ja myydessään jokamiehenoikeuksien ulkopuolella olevia
luonnontuotteita teollisuudelle.

Tutkimus- ja kehitystyön kautta pyritään löytämään yhä uusia tuotteita ja arvoketjuja biotalouteen.