Moni on kokenut mielen ja kehon rauhoittuvan luonnossa. Mittausten perusteella tiedetään, että luonnossa oleskelu alentaa verenpainetta ja hidastaa sykettä. Koettuja psyykkisiä vaikutuksia ovat muun muassa mielialan kohentuminen, ajatusten kirkastuminen, luovuuden ja keskittymiskyvyn paraneminen ja yleinen henkinen elpyminen. Luonnolla on myös sosiaalisia hyvinvointivaikutuksia: moni jakaa mielellään luontokokemuksia muiden kanssa, jolloin kokemusten herättämät myönteiset tunteet vahvistuvat. Luonnolla on myös taloudellisia hyvinvointivaikutuksia. Marjojen ja sienten kerääminen kotitarpeiksi säästää kukkaroa ja monipuolistaa ruokavaliota, ja luonnon antimia voi kerätä myös myyntiin. Luonnon terveysvaikutuksien hyödyntäminen vähentää yksilön ja yhteiskunnan sosiaali- ja terveyskuluja. Alueellisesti luonto voi lisätä taloudellista hyvinvointia lisäämällä yritysten toimintamahdollisuuksia esimerkiksi luontomatkailussa.

Hyvinvointia kaikille

Esteettömässä luontokohteessa on helpotettu liikkumista poistamalla esteitä ja parantamalla kulkureittejä. Pääsy lintutorniin, katselulavalle, tulentekopaikalle, käymälään ja muihin rakenteisiin on mahdollistettu myös sellaisille kävijöille, joille se muuten olisi vaikeaa tai mahdotonta. Vaikka luontokohteiden esteettömyys edellyttää usein luonnon muokkaamista, luontoa pyritään muuttamaan mahdollisimman vähän, vain sen verran kuin on tarpeen. Vaativa esteetön luontokohde on usein rakentamaton ja luonnonmukainen, ja fyysisesti se on esteetöntä luontokohdetta vaativampi. Punkaharjulla voit tutustua esteettömyysratkaisuihin ja luonnon hyvinvointivaikutuksiin Karjalankallionlaavulla ja vaativalla esteettömällä luontopolulla.