Moni on kokenut mielen ja kehon rauhoittuvan luonnossa. Mittausten perusteella tiedetään, että luonnossa oleskelu alentaa verenpainetta ja hidastaa sykettä. Koettuja psyykkisiä vaikutuksia ovat muun muassa mielialan kohentuminen, ajatusten kirkastuminen, luovuuden ja keskittymiskyvyn paraneminen ja yleinen henkinen elpyminen. Luonnolla on myös sosiaalisia hyvinvointivaikutuksia: moni jakaa mielellään luontokokemuksia muiden kanssa, jolloin kokemusten herättämät myönteiset tunteet vahvistuvat.

Luonnolla on myös taloudellisia hyvinvointivaikutuksia. Marjojen ja sienten kerääminen kotitarpeiksi säästää kukkaroa ja monipuolistaa ruokavaliota, ja luonnon antimia voi kerätä myös myyntiin. Luonnon terveysvaikutuksien hyödyntäminen vähentää yksilön ja yhteiskunnan sosiaali- ja terveyskuluja. Alueellisesti luonto voi lisätä taloudellista hyvinvointia lisäämällä yritysten toimintamahdollisuuksia esimerkiksi luontomatkailussa.